Decizia nr. 84 din 10.07.2020

Decizia nr. 84 din 10.07.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor


Subiectul sesizării: deputat, Dumitru Alaiba


Decizia:
1. d_84_2020_111a_2020_rou.pdf


Sesizări:


   DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
(sesizarea nr. 111a/2020)
 CHIŞINĂU
10 iulie 2020 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Vladimir ȚURCAN,  judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 8 iulie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 10 iulie 2020 în camera de consiliu, 

C O N S T A T Ă 

Pe 8 iulie 2020, dl Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a depus o sesizare prin care a solicitat exercitarea controlului constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Totodată, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea acestei Hotărâri.

Curtea a examinat prima facie sesizarea în partea referitoare la solicitarea suspendării acțiunii prevederilor Hotărârii contestate.

Curtea Constituțională poate suspenda acțiunea actelor normative prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, fiind sesizată în modul corespunzător. Aceste acte trebuie să afecteze sau să se refere la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și de articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

Curtea notează că, deși autorul sesizării a solicitat suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019, el nu a motivat solicitarea respectivă și nu a argumentat necesitatea suspendării acțiunii acestei Hotărâri.

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă solicitarea ca fiind nemotivată.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E 

1. Se respinge solicitarea domnului Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, referitoare la suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                                                                        Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 10 iulie 2020
DCC nr. 84
Dosarul nr. 111a/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6567183  //   Vizitatori ieri: 3106  //   azi: 570  //   Online: 22
Acces rapid