Decizia nr. 112 din 04.12.2017

Decizia nr.112 din 04.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor)


Subiectul sesizării: deputat, Vasile Bolea


Decizia:
1. ro-d11204122017roc612b.pdf


Sesizări:


Adresa:
1. ADRESĂ (04.12.2017)

1. La 9 noiembrie 2017, dl Vasile Bolea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a adresat Curţii Constituţionale sesizarea pentru controlul constituționalității textului: „În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 ședințe consecutive de către consiliul municipal sau nu întrunește numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului municipal." de la alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău.

A. Motivele sesizării

2. Motivele sesizăriii, astfel cum au fost expuse de autorul acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

3. La 17 iunie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.136 privind statutul municipiului Chişinău, care reglementează particularitățile specifice ale organizării și funcționării autorităților administrației publice din municipiul Chișinău.

4. Articolul 17 alin. (1) din legea menționată stabilește că municipiul Chişinău are 4 viceprimari. Numărul de viceprimari poate fi mărit prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

5. Potrivit articolului 17 alin. (2) din aceeași lege, viceprimarul este ales la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului municipal

6. În opinia autorului sesizării, prevederile articolului 17 alin. (2) din lege, care stabilesc dreptul primarului general de a numi viceprimarul în cazul eșuării alegerii acestuia de către consiliul municipal Chișinău, contravin principiului autonomiei locale și cerințelor de calitate a legii, fiind astfel contrare dispoziţiilor articolelor 23, 109 și 112 din Constituție. În același context, autorul sesizării consideră că exercitarea acestei atribuții de către un primar interimar, care nu a fost ales în această funcție prin votul cetățenilor, este a fortiori contrară acelorași prevederi constituționale.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5641672  //   Vizitatori ieri: 2942  //   azi: 136  //   Online: 41
Acces rapid