Decizia nr. 47 din 05.08.2016

Decizie nr.47 din 05.08.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 94a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova și a Legii nr. 147 din 15 iulie 2016 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral (stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova)


Subiectul sesizării: deputat, Vladimir Țurcan, Adrian Lebedinschi, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea, Grigore Novac.


Decizia:
1. ro-d4705082016rofbeb5.pdf


Sesizări:


La 1 august 2016, dnii Vladimir Țurcan, Adrian Lebedinschi, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea, Grigore Novac, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, au adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care solicită controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova, a Hotărârii nr. 206 din 29 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii nr. 55 și a Legii nr. 147 din 15 iulie 2016 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral.

2. Totodată, Curtea reţine că, potrivit normelor de tehnică legislativă, dispoziţiile de modificare şi completare a unui act legislativ se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. În context, Hotărârea Parlamentului nr. 206 din 29 iulie 2016, prin care au fost operate modificări la Hotărârea nr. 55 din 1 aprilie 2016, urmează a fi raportată la aceasta din urmă.

Motivele sesizării

3. Motivele sesizării, expuse de autorii acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

4. La 4 martie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 7, prin care a declarat neconstituționale unele prevederi ale Legii nr. 1115 din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției, în partea ce ține de alegerea Președintelui Republicii Moldova, și a revigorat normele constituționale potrivit cărora Președintele este ales de către cetățeni prin vot direct. La fel, prin această hotărâre, Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 1227-XIV din 21 septembrie 2000 pentru modificarea Codului electoral, cu revigorarea prevederilor care au făcut obiectul abrogării.

5. În vederea executării acestei hotărâri, la 18 martie 2016 Parlamentul a creat un grup de lucru pentru elaborarea cadrului legal privind alegerea Președintelui prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

6. La 1 aprilie 2016, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 55, prin care a stabilit alegerea Președintelui Republicii Moldova pentru 30 octombrie 2016. Respectiva hotărâre urma să intre în vigoare la data de 30 iulie 2016.

7. La 15 iulie 2016, Parlamentul a adoptat Legea nr. 147 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral, iar la 29 iulie 2016 a operat modificări în Hotărârea nr. 55, substituind data intrării în vigoare de 30 iulie 2016 cu data de 31 august 2016.

8. Autorii sesizării consideră că prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 se obstrucționează procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova, fapt contrar articolelor 23, 38, 76, 78, 79 și 80 din Constituție. De asemenea, autorii pretind încălcarea procedurii de adoptare a Legii nr. 147 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6225071  //   Vizitatori ieri: 2607  //   azi: 2867  //   Online: 37
Acces rapid