Avizul nr. 6 din 19.04.2016

Aviz nr.6 din 19.04.2016 la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii MoldovaSubiectul sesizării: Guvernul Republicii Moldova
Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei
Aviz:
1. ro-a619042016ro4e5f6.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 12 aprilie 2016 de către Guvern, în temeiul prevederilor articolelor 135 alin.(1) lit. c) şi 141 alin.(1) lit. c) din Constituția Republicii Moldova, articolului 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 4 alin. (1) lit. c), 38 alin. (2) și 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei este expus în următoarea redacție:

 

„Articol unic. - Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), se modifică şi se completează după cum urmează:


1. La articolul 116:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, până la atingerea plafonului de vârstă, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii.";

alineatul (4) se abrogă;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„Deciziile privind numirea judecătorilor şi cariera acestora trebuie să fie adoptate în baza unor criterii obiective, bazate pe merit şi a unei proceduri transparente, în condiţiile legii. Promovarea şi transferul judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.";

se completează cu alineatul (5/1) cu următorul cuprins:

„(5/1) Judecătorii au doar imunitate funcţională în condiţiile legii."


2. Articolul 121 se completează cu alineatele (1/1) şi (1/2) cu următorul cuprins:

„(1/1) Consultarea Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie în procesul elaborării, examinării, aprobării şi modificării bugetului de stat în partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare pentru instanţele judecătoreşti.

(1/2) Consiliul Superior al Magistraturii este în drept să prezinte Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti."


3. Secţiunea a 2-a din capitolul IX se completează cu articolul 121/1 cu următorul cuprins:

„Articolul 121/1

 Rolul

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti."


4. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

„Articolul 122

Componenţa

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din judecători, aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanţelor judecătoreşti, şi reprezentanţi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul dreptului. Ministrul Justiţiei este membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) O parte importantă a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie judecători. Modul şi procedura de alegere sau numire a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin lege.

(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutiv. "


5. La articolul 123, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: „Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile în mod direct sau prin intermediul organelor sale specializate."

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 430 din 11 aprilie 2016.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6575294  //   Vizitatori ieri: 3350  //   azi: 2131  //   Online: 29
Acces rapid