Adresanr. PCC-01/139e-34/6 din 13.12.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-anr-6139e20163b750.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 139e din 21.11.2016 a Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova

La 13 decembrie 2016 Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.

În Hotărârea menționată, Curtea a reținut că mass-media este elementul fundamental al unei societăți democratice. Mass-media este un instrument pentru exercitarea puterii și influențarea opiniei, iar organizarea unor alegeri libere şi corecte presupune asigurarea unui mediu informațional şi mediatic echidistant, care respectă normele legale şi codul deontologic al jurnalistului.

Potrivit art. 64 din Codul electoral, radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor. Radiodifuzorii publici acordă concurenţilor electorali timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.

În același timp, Curtea a constatat că, potrivit actualelor reglementări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului examinează contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzori în ordine generală. Acest fapt face practic imposibilă aplicarea sancțiunilor în timp util și proporțional gravității comise, iar drept consecință, limitează posibilitatea publicului de a-și forma în mod imparțial opinia politică și de a oferi condiții egale pentru candidații electorali.

Astfel, ținând cont de rolul şi importanta presei, Curtea subliniază necesitatea modificării legislației cu privire la răspunderea radiodifuzorilor în perioada campaniilor electorale și instituirii de către Parlament a unor instrumente eficiente, care ar permite autorităţilor responsabile aplicarea unor sancțiuni cu executare imediată şi disuasive, cum ar fi suspendarea dreptului de emisie pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, pentru acele instituții media care încalcă obligaţia de imparţialitate în perioada electorală.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6225671  //   Vizitatori ieri: 3312  //   azi: 121  //   Online: 121
Acces rapid