Adresanr. PCC-01/139e-34/4 din 13.12.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-anr-4139e2016a7258.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 139e din 21.11.2016 a Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova

La 13 decembrie 2016 Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea nr.34 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.

În hotărârea menționată, Curtea a reținut, corupția electorală este o formă a corupției politice, în care liderii politici folosesc beneficiile obținute abuziv pentru a influența alegerile.

Coruperea alegătorilor constituie oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor. În acest sens, potrivit art. 38 alin. (7) din Codul electoral, concurenților electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acțiuni de binefacere.

Pe de altă parte, Curtea a constatat lipsa incriminării în Codul penal a coruperii alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale, similar incriminării oferirii sau dării de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul referendumului (art. 181/1).

Curtea reține, coruperea alegătorilor trebuie privită ca o gravă încălcare a principiilor alegerilor libere și democratice, inclusiv a procesului echitabil și transparent al alegerilor. Asemenea încălcări creează precondiții pentru a pune la îndoială legalitatea și legitimitatea alegerilor. De asemenea, aceste încălcări pot influența considerabil rezultatele alegerilor.

Astfel, ţinând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr.34 din 13 decembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării exprese de către Parlament în Codul penal a incriminării coruperii alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6225678  //   Vizitatori ieri: 3312  //   azi: 128  //   Online: 128
Acces rapid