Adresanr. PCC-01/139e-34/1 din 13.12.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-anr-1139e2016111fe.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 139e din 21.11.2016 a Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova

La 13 decembrie 2016 Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea nr. 34 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.

În procesul examinării cauzei privind confirmarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, Curtea a constatat mai multe deficiențe în Codul electoral în partea ce ține de examinarea contestațiilor, în acest sens autoritățile electorale și instanțele de judecată respingând un număr mare de contestații ca fiind în afara competenței lor.

Curtea a sesizat lipsa prevederilor legale care ar stabili autoritățile competente de a examina contestațiile electorale depuse ulterior zilei alegerilor, precum și obiectul litigiilor care ar putea fi dedus spre soluționare instanțelor de drept comun. De asemenea, nu este clară procedura de examinare a  contestațiilor formulate în ziua alegerilor, care nu au putut fi depuse în instanța de judecată în aceeași zi.

Curtea reține că singura dispoziție legală privind examinarea contestațiilor după totalizarea rezultatelor alegerilor se cuprinde în art. 67 alin. (3) din Codul electoral, potrivit căreia „[...] contestaţiile împotriva hotărârii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii şi validarea mandatelor."

Curtea a observat că instanțele de judecată nu au inclus alegerile prezidențiale sub incidența acestei norme.

Curtea a reţinut că, datorită aplicării deficitare a legislaţiei de către instanţele de drept comun, actorii electorali au fost, de fapt, lipsiţi de un control judiciar eficient, iar Curtea Constituţională a fost pusă în imposibilitatea de a opera cu acte de constatare a încălcărilor.

Prin urmare, ţinând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr.34 din 13 decembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea clarificării legislației de către Parlament în partea ce ține de examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor. În particular, Curtea recomandă Parlamentului reglementarea separată şi explicită a procedurilor de examinare a contestațiilor pentru diverse tipuri de scrutine. În aceeaşi ordine de idei, Curtea solicită Parlamentului să reglementeze diferențiat procedurile de examinare a contestațiilor în eventualitatea desfășurării a două tururi de scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate în ziua alegerilor.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6225497  //   Vizitatori ieri: 2607  //   azi: 3271  //   Online: 111
Acces rapid